Overspel is een bekend fenomeen in scheidingszaken. In een uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, van 18 april 2013, stond de rechter voor de vraag of de wel vrouw recht had op alimentatie, nu zij negen jaar lang een relatie zou hebben gehad met haar zwager (de man van haar zus)?

De man vond dat hij geen alimentatie hoefde te betalen vanwege wangedrag van de vrouw, de vrouw vond dat zij gewoon recht had op alimentatie en betwiste dat zij overspel had gepleegd.

Casus

Partijen in kwestie waren getrouwd vanaf 1981. In 2012 kwam een einde aan het sprookje. Bij de scheiding werd door de rechtbank bepaald dat de man partneralimentatie moest betalen. De man zag dit echter, door vermoedens van negen jaar overspel, niet zitten en ging hiertegen in beroep.

Wangedrag

De man stelde in de procedure dat er sprake was van wangedrag van de vrouw. De vrouw was negen jaren vreemd gegaan met de man van haar zus. Hij gaf aan dat er hierdoor geen sprake meer was van enige lotsverbondenheid. (De rechter kan een onderhoudsverplichting matigen wanneer de onderhoudsgerechtigde zich in dergelijke mate tegenover de onderhoudsplichtige heeft misdragen, dat het niet redelijk is te vragen om partneralimentatie Aangezien de plicht tot het betalen van partneralimentatie is gebaseerd op de door het huwelijk ontstane lotsverbondenheid, kon hij niet langer aan zijn alimentatieplicht gehouden worden, stelde de man.

Lotsverbondenheid

De rechter besloot als volgt. De man en de vrouw hadden de laatste negen jaren van hun huwelijk samengewoond, het door de man gestelde wangedrag van de vrouw had hier kennelijk niet aan in de weg gestaan. De rechter oordeelde dat er derhalve sprake was van een voldoende mate van lotsverbondenheid, waardoor het overspel de alimentatieplicht niet doorbroken had. Kortom: het hof zag geen aanleiding om de alimentatieplicht van de man te beëindigen of te matigen. Met andere woorden, de vrouw was betaald vreemdgegaan!

Mocht U vragen hebben met betrekking tot alimentatie in het bijzonder, of echtscheiding in het algemeen neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.