Europa fluit verzekeraars terug!

Wanneer u moet procederen heeft u recht op een advocaat naar keuze. Daarvan kan de rechtsbijstandsverzekering u niet tegenhouden.

Voor de verzekeraar is het verlenen van rechtsbijstand een kostenpost. Het liefst zou de verzekeraar de premie innen en geen schadepost hebben. Wanneer u toch een beroep doet op de verzekering dan is dat voor de verzekeraar schade.

Natuurlijk zal iedere verzekering dan moeten uitkeren. Dat een verzekering liever niet betaalt, of zo weinig mogelijk, hoeft geen toelichting. 

Tot voor kort probeerde de rechtsbijstandsverzekeraar juridische aangelegenheden zoveel mogelijk door eigen medewerkers te laten behandelen. Dat is immers veel goedkoper dan het inschakelen van externe advocaten. 

Wanneer toch een advocaat vereist was probeerde verzekeraars de rechtzoekende, u dus, te verwijzen naar advocaten waarmee vooraf prijsafspraken zijn gemaakt. 

Dat is nu anders geworden. Met de uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ) is nu komen vast te staan dat u, in geval van een procedure, recht heeft op de advocaat van uw keuze. Ook als de polis anders bepaalt!

Inleiding.

Een cliënt heeft zijn eigen redenen om een bepaalde advocaat te kiezen. Soms is specialistische kennis nodig. Ook kan die advocaat toevallig in de buurt gevestigd zijn, is de betreffende advocaat een bekende, of heeft die advocaat in het verleden goede resultaten behaald.

Hoe dan ook, de keuze voor een advocaat is persoonlijk. Dat is noodzakelijk gezien de vertrouwensrelatie tussen een advocaat en de cliënt. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn advocaat “voor hem vecht”, zich kan inleven in zijn persoon en problematiek en zijn belangen goed behartigt. Aan de andere kant moet de advocaat erop kunnen vertrouwen dat zijn cliënt vrij en openhartig met hem communiceert zodat de advocaat de belangen van cliënt optimaal kan behartigen.

De polis in natura: kostenbesparing.

Een particuliere rechtsbijstandsverzekering betaalt meestal uit in natura. Dat wil zeggen dat de verzekerde in beginsel juridisch wordt bijgestaan door een van de medewerkers van de rechtsbijstandsverzekering. Zodra vertegenwoordiging door een advocaat noodzakelijk is worden verzekerden doorverwezen naar een advocatenkantoor waarmee prijsafspraken gemaakt zijn. Slechts in uitzonderingsgevallen vergoedt de verzekeraar de kosten voor een advocaat naar keuze.

Het spreekt voor zich dat dit de verzekeraar een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. Eigen werknemers zijn immers goedkoper dan een externe advocaat. Europese wetgeving verplicht verzekeraars echter om hun verzekerden het recht te geven hun eigen advocaat te kiezen.

Het recht op vrije advocaatkeuze.

Het recht om zelf een advocaat te kiezen is bij wet vastgelegd. Als de verzekering alleen rechtsbijstand door zijn eigen medewerkers vergoedt is er geen sprake van een vrije keuze. De verzekerde heeft dan immers de keuze tussen zelf betalen om door zijn eigen advocaat geholpen te worden of gratis geholpen te worden door de medewerker van de rechtsbijstandsverzekering. Dat is weliswaar een keuze maar geen vrije keuze.

Europese regelgeving verplicht rechtsbijstandsverzekeringen om verzekerden zelf hun advocaat te laten kiezen bij een procedure. Ook al is een polis in natura is afgesloten. Voorheen werd dit door verzekeraars uitgelegd dat de verzekerden recht hadden een eigen advocaat te kiezen als een advocaat noodzakelijk is.

Procedure bij de kantonrechter.

Vertegenwoordiging door een advocaat is niet verplicht bij de kantonrechter. De kantonrechter is bevoegd bij procedures tot € 25.000,- en huur- en arbeidsconflicten.

Dat een advocaat bij de kantonrechter niet noodzakelijk is wil niet zeggen dat een advocaat geen meerwaarde biedt. De advocaat heeft immers ruime ervaring in het voeren van procedures en kent de fijne kneepjes van het vak. Ook staat een advocaat onder streng toezicht van de NOvA en bezit de advocaat vaak specialistische kennis. Het is dan ook niet vreemd dat veel verzekerden bij een procedure toch liever op een advocaat vertrouwen.

Het Hof van Justitie heeft onlangs bevestigd dat de verzekerde voor rechtsbijstand bij een procedure altijd recht heeft zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat naar keuze. Ook bij de kantonrechter.

Mijn verzekeraar werkt niet mee, wat nu?

Verzekeraars hebben er belang bij om hun kosten te beperken. Daarom verschuilt de verzekeraar zich vaak achter polisvoorwaarden om te voorkomen dat de verzekerde naar een externe advocaat stapt. De niet-jurist moet vervolgens wel heel sterk in de schoenen staan om toch tegen de verzekeraar in te gaan. Mulders Advocaten staat in zo’n geval voor u op de barricade zodat u alsnog krijgt waar u recht op heeft!