Bijzondere tak van sport

Verhaal van schade


Schadevergoeding is een bijzondere tak van sport. Dikwijls gaat het om ellenlange procedures. Dat komt mede door de discussie over de hoogte van de schade. Die discussie wordt, dat leert de praktijk, door de schadeveroorzaker en vooral de verzekeraar het liefst zo lang mogelijk gerekt.

Om niet al te lang te hoeven wachten op een schade-uitkering kan een voorschot op de schade worden bedongen. Desnoods kunnen deze voorschotten in kort geding worden afgedwongen.

In geval van schade moet als eerste het bewijs geleverd worden dat de schade aan een (tegen) partij te wijten is. Uiteindelijk zal een rechter vaststellen wie verantwoordelijk is en wat de hoogte van de schade is. De daarmee gemoeide procedures zijn ingewikkeld en kosten doorgaans heel veel tijd.

Mulders advocaten kent het klappen van de zweep en maakt gebruik van de mogelijkheid die de wet biedt, zoals het voorlopige getuigenverhoor. Daardoor kan op voorhand, nog voordat een procedure een aanvang neemt, worden ingeschat wat aan bewijs aanwezig is. daardoor kan de tijd die gemoeid is met een procedure vaak worden beperkt.

Het berekenen van schade is een vak apart. Schadevergoeding kan abstract of concreet berekend worden.

Abstracte schadevergoeding betekent dat er een reële schatting gemaakt wordt van de schade wanneer deze niet meer precies is vast te stellen. Bijvoorbeeld omdat de onderliggende facturen niet meer aanwezig zijn.

De concrete schadeberekening is veel preciezer en vaak gefundeerd op administratie.

In complexe zaken wordt in samenspraak met externe deskundigen een schadeberekening gemaakt.

Het maken van een schadeberekening vraagt creatief en inventief denken.Stuur ons een bericht


Call Now Button+31 475 419 419