Zeer specialistische kennis in huis

Strafrecht


Het strafrecht is een ingewikkeld rechtsgebied dat in het bijzonder om specialistische kennis vraagt. Mulders Advocaten heeft dit specialisme in huis.

Mr. Jacques Guzik is strafrechtspecialist en aangesloten bij de Nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten (NVSA). Dat garandeert dat de aanwezige kennis “up to date” is. Alleen de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van de rechtspraak en de strafrechtjurisprudentie zijn het vertrekpunt van een goede en kansrijke verdediging.

Klassiek richt het strafrecht zijn pijlen op misdaden als mishandeling, moord, doodslag, diefstal, verduistering, oplichting etc. etc. Vandaag heeft het strafrecht ook betrekking op slachtofferhulp, schadevergoeding, spreekrecht voor slachtoffers, reclassering enz.

Een belangrijk deel van het strafrecht wordt ingenomen door het economisch strafrecht. Daar krijgen vooral ondernemers mee te maken. Daaronder vallen zaken op het gebied van milieurecht, afvalstoffen wet, arbo-wetgeving en zo meer. Ook belasting-kwesties zijn als economisch strafrecht te beschouwen, zeker als het gaat om zaken als het witwassen van geld, ontnemingsmaatregelen in het kader van de “pluk-ze-wetgeving” of fraude.

De overheid hanteert voor het nemen van maatregelen vaak twee invalshoeken: zowel het strafrecht alsook het bestuursrecht. Mulders Advocaten treedt in beide gevallen voor haar klanten op. Zeker wanneer deze te maken krijgen met een bestuurlijke boete, naheffingen of een last onder dwangsom.

Wanneer er een onderzoek is te verwachten, is het van belang al in een vroege fase Mulders Advocaten in te schakelen. Wanneer reeds in de toezichtfase of voorafgaande / tijdens een (opsporings-) onderzoek goede instructies gegeven worden, kan veel ellende achteraf voorkomen worden.

Mr. Jacques Guzik heeft meer dan 35 jaar ervaring in de advocatuur. In die tijd heeft hij duizenden dossiers behandeld. Hij heeft zijn kennis mede opgedaan als directe medewerker van een van Nederlands meest bekende strafrechtadvocaten Mr. Max Moszkowicz (senior). Hij is zeer gewaardeerd door de rechterlijke macht en heeft ook korte lijnen met het openbaar ministerie, hoewel hij er niet mee te koop loopt. Zijn prestaties en staat van dienst zijn bijzonder.Stuur ons een bericht


Call Now Button+31 475 419 419