Schelden tegen een leidinggevende, reden voor een ontslag op staande voet?
Door: Mulders Advocaten arbeidsrecht.

De rechtbank Amsterdam heeft op 6 september 2012 besloten dat het uitschelden van een leidinggevende niet altijd een reden tot ontslag op staande voet hoeft op te leveren.

10 jaar in dienst.
Een werknemer werd na tien jaar dienstverband ontslagen, omdat hij zijn teamleidster had uitgescholden in zeer grove bewoordingen. De werknemer had nooit eerder dergelijke uitlatingen gedaan. De teamleidster stelde de scheldkanonnade als bedreigend en intimiderend te hebben ervaren.

Geen schelden maar een woordenwisseling.
Buiten het feit dat de werknemer de specifieke uitlating ontkende (hij stelde dat er sprake was van een woordenwisseling), gaf de werknemer ook aan dat de arbeidsrelatie tussen de teamleidster en een groot aantal werknemers al geruime tijd zeer ernstig verstoord was.

Oorzaak conflict.
De werknemer stelde dat het conflict veroorzaakt was door de vijandige wijze van communiceren van de teamleidster. Meerdere medewerkers voelden zich door deze manier van communiceren geïntimideerd en ongemakkelijk.

Vóór het conflict tussen werknemer in casu en de teamleidster was ontstaan, was er, door een aantal werknemers, dan ook een petitie ingediend, bij de directie, met het dringende verzoek gepaste maatregelen te nemen, om de werksfeer weer plezierig te maken. De directie had hier echter niets mee gedaan.

De werkgever heeft ervoor gekozen de werknemer te ontslaan met als reden dat hij de fatsoensnormen had overschreven.

Oordeel Kantonrechter.
De Kantonrechter te Amsterdam oordeelde in deze zaak dat de werknemer zeker de fatsoensnormen had overschreden, maar liet het feit dat er al eerder een petitie was ingediend tegen de teamleidster zwaarder wegen.

De werkgever had volgens de rechter nagelaten om de arbeidsverhoudingen te verbeteren. De rechter oordeelde dat het ontslag disproportioneel was, het ontslag op staande voet hield derhalve geen stand. De werkgever had een minder zware sanctie moeten overwegen, zeker gezien het feit dat de werknemer zich nog niet eerder op een dergelijke manier had gedragen. De werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de werknemer.

Conclusie.
Uit deze casus blijkt dat zelfs het schelden op een leidinggevende, in zeer grove bewoordingen en het daarbij overschrijden van fatsoensnormen niet automatisch leidt tot een rechtmatig ontslag. Ontslag op staande voet heeft zeer verstrekkende gevolgen voor de werknemer en is derhalve dan ook aan zeer strenge voorwaarden gebonden.

Heeft U vragen over ontslag op staande voet, of andere arbeidsrechtelijke vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Fons Mulders fons@mulders-advocaten.nl.

Bron: LJN BX7330