Privacy statement Mulders Advocaten (Website)

Inleiding
Privacy is voor Mulders Advocaten (Rechtraad Echt B.V.) (hierna “Mulders Advocaten”) van groot belang. Zij gebruikt persoonsgegevens op een nette en veilige manier. In deze privacystatement legt zij uit hoe zij omgaat met privacy, welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Ook staat in deze privacy statement informatie over de rechten van betrokkene. Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden aan Stephan Mulders (stephan@mulders-advocaten.nl) de betrokkene kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze versie is laatst gewijzigd op 17 augustus 2018
Identiteit
Mulders Advocaten is: de besloten vennootschap Rechtraad Echt B.V. Houtstraat 56 6102 BK ECHT (Nederland) KvK 09131664 stephan@mulders-advocaten.nl Welke persoonsgegevens worden gebruikt? Mulders Advocaten heeft zowel gegevens ter beschikking die verstrekt zijn door de betrokkene zelf alsook mogelijk gegevens die verstrekt zijn door derden. Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor Mulders Advocaten persoonsgegevens verwerkt.
Doeleinde:
Website analytics
Gegevens:
IP-adres, surfgedrag
Grondslag:
Toestemming
Bewaartermijn:
Zes maanden na bezoek website
Doeleinde:
Nieuwsbrief
Gegevens:
Naam, e-mailadres, openingsgedrag
Grondslag:
Toestemming
Bewaartermijn:
Een maand na het afmelden bij de nieuwsbrief
Doeleinde:
A/B testing
Gegevens:
IP-adres, surfgedrag
Grondslag:
Toestemming
Bewaartermijn:
Zes maanden na bezoek website
Doeleinde:
Evenementen
Gegevens:
Naam, adres, e-mailadres
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zes maanden na het evenement
Toelichting:
Wanneer een betrokkene zich aanmeldt voor een evenement gebruikt Mulders Advocaten de daarbij verstrekte persoonsgegevens bij de organisatie van dat evenement.
Doeleinde:
Retargeting, behaviourial targeting
Gegevens:
Surfgedrag, IP-adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres
Grondslag:
Toestemming
Bewaartermijn:
Zes maanden na het evenement of bezoek website
Toelichting:
Onder retargeting wordt niet alleen begrepen het tonen van advertenties aan bezoekers van de website, maar ook het contacteren van deelnemers aan evenementen of leden van de nieuwsbrief om aan hen aanbiedingen te doen.
Doeleinde:
E-mailverkeer
Gegevens:
E-mailadres, e-mails, naam, adres, telefoonnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang
Bewaartermijn:
Zolang als nodig voor dit doeleinde
Doeleinde:
Onderhoud IT-systemen
Gegevens:
Alle informatie die is verstrekt
Grondslag:
Rechtmatig belang
Bewaartermijn:
Zolang als nodig is voor dit doeleinde
Doeleinde:
Fraudeopsporing
Gegevens:
Alle informatie die is verstrekt
Grondslag:
Rechtmatig belang
Bewaartermijn:
Zolang als nodig is voor dit doeleinde
Toelichting:
Het is mogelijk dat Mulders Advocaten in het kader van fraudeopsporing persoonsgegevens verwerkt. In dat geval zullen deze gegevens niet langer worden gebruikt als nodig voor dit doeleinde.
De rechten van betrokkene
De betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan:
Inzage
Betrokkene mag Mulders Advocaten altijd verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens. Het overzicht omvat de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen en het doel van de verwerkingen. Mulders Advocaten kan daarvoor een wettelijke vergoeding vragen.
Wijzigen
Betrokkene heeft recht een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen en afschermen
Beperken van de verwerking
Onder voorwaarden, heeft de betrokkene recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken
Bezwaar
Als Mulders Advocaten een bepaalde verwerking uitvoert op basis van het gerechtvaardigd belang van haar of een derde dan heeft betrokkene recht bezwaar te maken tegen die verwerking.
Overdracht van gegevens
Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Mulders Advocaten verstrekt die in een gestructureerde en gangbare vorm, die eenvoudig in andere gangbare systemen te openen valt.
Intrekken toestemming
Betrokkene heeft het recht gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op die grondslag, zal Mulders Advocaten die verwerking staken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Mulders Advocaten reageert binnen één maand op een verzoek met betrekking tot deze rechten. Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan Stephan Mulders (stephan@mulders-advocaten.nl) Mulders Advocaten motiveert een afwijzing altijd.
Ontvangers
De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
Doorgifte aan derde land of organisatie
Het kan nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Regelgeving op het gebied van privacybescherming is in die landen anders dan in Nederland. Daarom maakt Mulders Advocaten gebruik van het Privacyshield ofwel de EU Model Clauses om de privacy van betrokkenen voor zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is vraag Mulders Advocaten toestemming om die persoonsgegevens door te geven naar landen zonder passend beschermingsniveau. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Een intrekking heeft geen terugwerkende kracht. Door ondertekening van de privacy statement geeft betrokkene toestemming surfgedrag te delen met partijen in de USA. De USA is een land waarvoor geen passend Privacy Shield geldt.
Cookies
Mulders Advocaten gebruikt Cookies om het bezoek naar haar website te analyseren en haar website op een deugdelijke wijze te doen functioneren. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die worden geïnstalleerd in het geheugen van een apparaat (computer, telefoon, tablet) bij het bezoek aan een website. De Cookies kunnen het apparaat niet beschadigen. Met Cookies bedoelt Mulders Advocaten ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting.
Call Now Button+31 475 419 419