Cybercriminaliteit en fraude

Privacy-recht


Een van de meest bijzondere vakgebieden van Mulders Advocaten is het privacy-recht. Stephan Mulders heeft zich bijzonder privacy toegelegd. Procedures tegen o.a. Google, Facebook enz. werden in het belang van cliënten met succes gevoerd.

Het gaat dan meestal om verwijderingsverzoeken, het doen verwijderen van items op internet die niet gewenst zijn zoals, belediging, aantasting van de persoonlijke levenssfeer, schending van portretrecht of schending van het auteursrecht.

Mulders Advocaten heeft in veel van de door haar regelmatig georganiseerde seminars aandacht besteed aan privacy bescherming. Daarbij is uitvoerig ingegaan op het belang van eenieder zich deugdelijk te beschermen tegen cyber-criminaliteit en fraude op het internet.

Natuurlijk is de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) onderdeel van het kennisgebied van Stephan Mulders. Hij heeft veel bedrijven meegeholpen met het voldoen aan de verplichtingen voordat de regel van kracht werd. Van het opstellen van een privacy-regelement tot het implementeren van de AVG binnen de onderneming.

De vereisten voor de AVG zijn dynamisch. Ondernemers doen er goed aan steeds opnieuw te checken of zij aan alle regels voldoen. De boetes, voor het geval de inrichting van het bedrijf of de organisatie rondom de AVG niet in orde is, zijn torenhoog. Dit temeer daar de autoriteit bescherming persoonsgegevens steeds strenger handhaaft.Stuur ons een bericht


Call Now Button+31 475 419 419