door: arbeidsrecht Mulders Advocaten te Echt (Limburg)

Onlangs is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. Hierdoor wordt het salaris en inkomen van managers in de (semi-) publieke sector gemaximaliseerd op de “Balkenendenorm”. De ontslagvergoeding, bij ontslag, de “gouden handdruk”, wordt maximaal € 75.000,-. Deze norm leidt tot aanzienlijk verlies van inkomen bij ontslag aangezien de WW-uitkering is gemaximaliseerd.

Gevolgen Wet Normering Topinkomens (WNT) voor ontslagvergoeding bij ontslag.

Voor het publiek is ook van belang dat de ontslagvergoeding, de zogenaamde “ gouden handdruk ” wordt gemaximaliseerd op € 75.000,- bruto.Op het eerste oog lijkt het een goede ontwikkeling. “Het moet maar eens afgelopen zijn met die absurde bedragen die de managers meekrijgen als zij bij een organisatie moeten vertrekken. Eerst presteren zij onvoldoende en dan krijgen zij nog bakken geld mee op de koop toe. Dat is te gek voor woorden!”, dat is de publieke opinie. Zo dacht de Tweede Kamer er ook over. De Wet Normering Topinkomens (WNT) werd met algehele stemming aangenomen.

Inmiddels heeft de arbeidsrecht sectie van Mulders Advocaten de eerste ervaringen opgedaan met ontslag en ontslagvergoeding onder de Wet Normering Topinkomens. In een aantal gevallen leidt de uitkomst tot onrechtvaardige en ongewenste ontbindingsvergoedingen.
Wat te denken van de manager/werknemer die meer dan 25 jaar actief is geweest voor de organisatie en zo’n 10 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd te maken krijgt met een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
In de praktijk heeft iedereen zijn uitgavepatroon gebaseerd op zijn inkomsten. Wanneer een organisatie geen wachtgeldregeling heeft komt de desbetreffende manager/werknemer in aanmerking voor een WW-uitkering. Deze is echter gemaximeerd tot een bedrag van € 2.706,- bruto per maand. Dat brengt met zich mee dat, onder omstandigheden, de manager/werknemer een inkomen overhoudt dat nog geen 25% is van het verdiende loon. De praktijk zal leren dat deze situatie niet gewenst is.

Gelukkig bestaat nog altijd de mogelijkheid ter zake de wijze waarop de ontbinding tot stand is gekomen een rechter te raadplegen en in een aantal gevallen de werkelijk geleden schade te verhalen.

Ontwijken van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is vrijwel alles omvattend. Betalingen via derden of persoonlijke vennootschappen zijn verboden. Het “zogenaamd” te werk stellen als ZZP’er is niet toegestaan. Ook mag een functie niet worden aangehouden als er niet daadwerkelijk een invulling aan wordt gegeven. Het salaris van meerdere functies in een organisatie wordt opgeteld en valt onder dit maximum. Toekomstige betalingen worden meegerekend. Etc. etc. het is dus niet eenvoudig om deze wetgeving te ontwijken.Naleving wordt door de regering gecontroleerd. Organisaties zijn verplicht om ontbindingsvergoedingen te vermelden in de financiële verslaggeving. De regering kan daarnaast gegevens van de belastingdienst, verzekeraars en de organisaties opvragen. Vergoedingen in strijd met de Wet Normering Topinkomens (WNT) worden gezien als onverschuldigd betaald. Dit betekent dat deze door het ministerie teruggevorderd worden, inclusief rente en invorderingskosten.

fons@mulders-advocaten.nl