Spoedig actie ondernemen is wenselijk

Ondernemersrecht


Wanneer vennoten of firmanten met elkaar in conflict komen is dat een directe bedreiging voor het voortbestaan van de onderneming. Het conflict blijft niet onopgemerkt voor medewerkers, opdrachtgevers en financiers. Om maar niet te vergeten het thuisfront, de zogenaamde conflictpartners.

Het is dan zaak om adequaat en doortastend op te treden. Het conflict mag er niet toe leiden dat uiteindelijk alle belanghebbenden met lege handen komen te zitten, bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement.

Vaak gaat zo’n conflict gepaard met beslaglegging op bedrijfsmiddelen, waaronder de bankrekening. Zo’n situatie vraagt om een spoedige voorlopige voorziening, een kort geding.

Het komt ook voor dat de administratie niet meer ingezien kan worden. Ook dan zijn acuut maatregelen nodig. Mulders advocaten heeft veel ervaring met het nemen van zulke maatregelen.

Een onderdeel van dit rechtsgebied is de vereniging en de stichting. Niet zelden komen bestuurders met elkaar in aanvaring, is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid, (onterecht) royement van een lid of willen leden een andere kant uit. Denk maar eens aan de vereniging van eigenaren: een voortdurende bron van problemen. Een conflict kan ook een combinatie van rechtsgebieden bestrijken. Zo is er het voorbeeld van de vereniging van eigenaren waarvan het bestuur in een dispuut over de hoogte van de eigenaarsbijdrage de privacy van haar leden onvoldoende respecteerde door privé gegevens van de tegenstanders te verspreiden.

In alle gevallen is het van belang zoveel mogelijk escalatie te voorkomen en tijdig contact op te nemen met een advocaat. Dat kan telefonisch, maar ook via het contactformulier.Stuur ons een bericht


 

Call Now Button+31 475 419 419