Vanaf 1 april 2013 wordt de richtlijn kinderalimentatie aangepast, met als doel de berekening van kinderalimentatie te vereenvoudigen.

Op dit moment stelt men de alimentatie vast, aan de hand van een complex rekenschema. Met ingang van 1 april 2013 wordt dit rekenschema vervangen, door een zogenaamde draagkrachttabel.

De draagkrachttabel
In deze tabel kan, aan de hand van het netto-besteedbaar inkomen van de alimentatieplichtige, de draagkracht worden berekend. Met de lasten van de alimentatieplichtige wordt, in tegenstelling tot de huidige rekenmethode, geen rekening gehouden. Ouders kunnen in deze tabel dan ook eenvoudig aflezen, hoe hoog de draagkracht van de alimentatieplichtige is.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt uiteindelijk wel nog steeds aan de hand van de behoefte van het kind vastgesteld. In de nieuwe regeling wordt de behoefte van het kind echter op een andere wijze vastgesteld dan nu nog het geval is. De behoefte van het kind wordt verlaagd met het kindgebonden budget.

Door rekening te houden met het kindgebonden budget kan de behoefte van het kind beduidend lager uitvallen, dan nu het geval is. Dit kan dan weer leiden tot een lager bedrag aan te ontvangen kinderalimentatie, immers de alimentatieplicht is nooit hoger dan de behoefte van het kind.

Ingangsdatum 1 april 2013.
Ten slotte wordt met ingang van 1 april 2013 een zorgkorting ingevoerd. Deze komt in plaats van de huidige omgangskosten van € 5,- . De zorgkorting is onder meer afhankelijk van de hoogte van de behoefte en sluit daardoor meer aan op het niveau van welstand waar een kind aan gewend is. Of recht bestaat op de zorgkorting is mede afhankelijk van de draagkracht.

De nieuwe normen gelden vanaf 1 april 2013 voor iedereen die alimentatie ontvangt, dus niet alleen voor nieuwe gevallen. Er bestaat geen officiële overgangsregeling. Uitgangspunt is dat voor alimentatie die toegekend wordt vóór 1 januari 2013 de oude rekenwijze wordt gebruikt, voor alimentatie die toegekend wordt tussen 1 januari en 1 april 2013 de nieuwe en de oude rekenwijze wordt gebruikt en dat vanaf 1 april alle alimentatie via de nieuwe wijze wordt berekend.

Alimentatieberekening eenvoudiger.
Nu ouders vanaf april 2013 gemakkelijker zelf de hoogte van de alimentatie voor kinderen kunnen berekenen, is er minder noodzaak tot het opstellen van kostbare alimentatieberekeningen. Een hele vooruitgang. Echter, zoals dat gaat in de praktijk, zijn niet alle gevallen zijn zo simpel, zoals hierboven beschreven. Er zullen altijd situaties blijven die niet binnen deze vereenvoudigde rekenmethode vallen.

Voor complexe situaties blijft maatwerk dan ook mogelijk. Dat biedt de mogelijkheid rekening te houden met bijzonderheden zoals schulden of bijzondere verplichtingen, ruimere omgang of juist geen omgang, gebrek aan draagkracht, enz.