‘Van een kale kip valt niet te plukken’ is een gezegde waar geen speld tussen is te krijgen. Gelukkig geldt dit niet altijd bij het faillissement van een cliënt. Er zijn verschillende manieren om als schuldeiser er voor te zorgen dat bij een kaal geplukte kip weer veren gaan groeien.

 

De curator

Nadat de klant failliet is verklaard, wordt er een curator aangesteld. De curator is verantwoordelijk voor de afhandeling van het vermogen van de onderneming. De curator handelt namens alle schuldeisers en probeert zoveel mogelijk schuldeisers af te betalen. Hiervoor heeft de curator verschillende door de wet geregelde middelen en bevoegdheden.De schuldeiser dient zo snel mogelijk zijn vordering in te dienen bij de curator. Deze curator stelt vervolgens een lijst op met de verschillende vorderingen die de schuldeisers hebben op de failliete onderneming. In de praktijk komt dit er helaas vaak op neer dat de bank en de belastingdienst, dankzij hun wettelijke voorrang op de rest van de schuldeisers, hun bedrag grotendeels terug vorderen. De gewone schuldeiser kan dan fluiten naar zijn centen.

In dit geval valt van de kale kip niet te plukken, hierop zijn uitzonderingen:

Eigendomsvoorbehoud

Bij eigendomsvoorbehoud worden de goederen aan de klant geleverd, maar blijft het eigendom bij de leverancier totdat de klant voor het goed heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud kan worden opgenomen in een koopovereenkomst, maar staat vaak in de algemene voorwaarden. Het is verstandig om als crediteur zijnde te controleren of de klant de algemene voorwaarden heeft ondertekend. Door het eigendomsvoorbehoud kan de leverancier niet het geld terugkrijgen, maar wel de geleverde goederen.

Recht van reclame

Een alternatief voor het eigendomsvoorbehoud is het recht van reclame. Dit is een wettelijk recht en hoeft daarom niet te worden opgenomen in de koopovereenkomst of algemene voorwaarden. Het recht van reclame houdt in dat de verkoper zijn geleverde goed mag terugvorderen als de klant nog niet het volledige bedrag heeft betaald. Het recht van reclame is maar zes weken geldig na levering of na het einde van de betaaltermijn. Snel handelen is dus noodzakelijk.

Retentierecht

Heeft de schuldeiser goederen in het bezit die van de klant zijn dan kan hij bij het faillissement van de klant deze goederen houden om vervolgens hiermee de schulden van de klant af te lossen. De schulden mogen alleen worden afgelost als er sprake is van een samenhang tussen de goederen en de vordering op de klant. Stel een reparateur heeft van een heavymetalband de opdracht gekregen om een basgitaar te repareren en de heavymetalband raakt tijdens het repareren van de basgitaar  failliet. De reparateur kan dan weigeren om de basgitaar aan de curator te geven totdat de rekening is betaald.

Privé aansprakelijkheid bestuurder(s)

De curator onderzoekt altijd of het faillissement kan worden verweten aan een of meerdere bestuurders. Het komt wel eens voor dat het bestuur vlak voor een faillissement toezegt tot betalen, om daardoor enige uitstel van het te verwachten faillissement te krijgen, terwijl ze weten dat ze deze toezeggingen nooit kunnen waarmaken. Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarbij een bestuurder in privé aansprakelijk kan worden gehouden. Denk aan het verkopen van de  bedrijfsauto, een Ferarri, aan een familielid, het selectief betalen van bepaalde schuldeisers of er bewust voor zorgen dat de onderneming de contractuele verplichtingen niet kan nakomen. Als de schuldeiser denkt dat er sprake is van een dergelijk geval, dan is het zinnig om contact op te nemen met de curator. De curator kan alleen namens alle gezamenlijke schuldeisers handelen. Als u als schuldeiser denkt dat door bepaalde acties van bestuurder schade heeft opgelopen kunt u het beste contact opnemen met een advocaat om te vragen of het aanspreken van het bestuur of een bestuurder succesvol kan zijn.