Veelheid van regels en uitzonderingen

Huurrecht


Dikwijls wordt het begrip huur in verband gebracht met de verhuur van onroerend goed, industriële gebouwen, huizen of kamers. Het huurrecht is er ook voor het huren van andere zaken zoals auto’s of machines.

Pacht (huur van landbouwgrond) is geen huur. hiervoor gelden de regels van de pachtwet.

Bij verhuur geeft de verhuurder het gebruiksrecht aan de huurder. Die moet daar tegenover een tegenprestatie leveren, de huurprijs. Als die twee elementen aanwezig zijn is er sprake van huur, ook al staat er wat anders op papier.

De regels met betrekking tot huur staan in hoofdzaak in het burgerlijk wetboek. Daarnaast zijn er veel wetten en bepalingen die betrekking hebben op specifieke onderdelen van de huurwet zoals de huurprijzenwet woonruimte, het besluit service-kosten. Ook bij huur gelden regels met betrekking tot huisvrede, privacy en rondom het binnentreden van de woning.

Het huurrecht geldt voor de huur van zaken (huurobjecten). Afhankelijk van het te huren object zijn bepaalde regels van toepassing. Zo gelden voor de huur van een bedrijfsruimte andere regels dan voor de huur van een winkelpand.

Met name de huuropzegging is vaak oorzaak van juridische touwtrekkerij. de beëindiging van de huurovereenkomst met betrekking tot een woning is niet altijd even makkelijk. Er geldt een belangrijke mate van huurbescherming. dat geldt ook voor de verhoging van huurprijzen.

De standaard huurovereenkomsten met bijbehorende algemene bepalingen bevatten zware boeteclausules, rente en kosten. Het betreft een omvangrijk document dat, voordat deze voor akkoord wordt ondertekend, vaak niet of niet voldoende wordt gelezen. Daarin staan regels over onderhuur, oplevering, servicekosten, en zo meer.

De veelheid van regels en uitzonderingen, nog aangevuld met een enorme hoeveelheid rechtspraak, maken dat alleen deskundigen, op een verantwoorde manier, in staat zijn over huurzaken te adviseren.Stuur ons een bericht


Call Now Button+31 475 419 419