Een jongeman van 18 jaar leert een leuke jongedame kennen in de discotheek. Ze hebben geen relatie, maar besluiten toch om gezamenlijk de nacht door te brengen. 9 maanden later ontvangt de man het bericht dat hij vader is geworden. Bestaat er voor deze jongen de plicht om alimentatie te betalen voor het kind?

Het antwoord is ja. Voor de vraag of een ouder een alimentatieplicht heeft naar het kind toe, is niet van belang of er een relatie tussen de ouders is geweest. Dus ook wanneer een kind uit een eenmalig contact wordt geboren, zal de niet-verzorgende ouder alimentatie moeten betalen.

Een veel gehoorde opvatting is dat het kind eerst erkend moet worden door de vader, alvorens er een alimentatieplicht zou bestaan bestaat. Echter, ook een biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, heeft op basis van zijn biologische vaderschap een onderhoudsplicht naar het kind toe. Het maakt voor het recht op kinderalimentatie dus niet uit of het kind wel of niet erkend is.

Erkenning is enkel een juridische handeling waarmee de biologische vader, of een andere persoon, juridisch gezien, de vader wordt. Dit is van belang wanneer een kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren wordt. Een vader kan niet zomaar zijn kind erkennen, hiervoor is toestemming van de moeder of vervangende toestemming van de rechter nodig.

Kortom: zelfs een niet erkend kind geeft de moeder het recht op kinderalimentatie van de biologische vader. Een one night stand kan negen maanden later dus uitlopen op een iets langere verplichting tot betaling van alimentatie.

Mocht U vragen hebben met betrekking tot alimentatie in het bijzonder, of echtscheiding in het algemeen neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.