Bijna iedereen krijgt er mee te maken

Erfrecht


Bijna iedereen krijgt in zijn leven met erfrecht te maken. Het verdelen van een boedel leidt in zeer veel gevallen tot diepgaande conflicten. Dat kan diepe sporen nalaten, zeker binnen een familieverband.

Het komt dan gelukkig steeds vaker voor dat tijdig de juridische hulp van een advocaat wordt gevraagd. Deze zorgt, samen met de notaris, ervoor dat ruzie, waar mogelijk, wordt vermeden.

Het voorkomen van deze conflicten is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de erflater, degene die een erfenis nalaat. Het maken van een deugdelijk testament is van belang. Maar ook het benoemen van een goede executeur testamentair (degene on-der wiens toezicht en gezag het testament wordt afgewikkeld) draagt bij aan het voorkomen van procedures.

Mulders Advocaten heeft in de tientallen jaren van haar bestaan met de meest uiteenlopende situaties te maken gehad.

Zo is het meermaals voorgekomen dat het testament door de kinderen wordt aangevochten, omdat zij stellen dat de erflater, op het moment van ondertekening, niet meer in staat was de gevolgen te overzien. Dan kan zo’n testament buiten werking worden gesteld.

Discussie ontstaat over de verdeling van de erfenis. Kinderen hebben tijdens het leven van hun ouders reeds schenkingen gehad of de ouders hebben leningen verstrekt. Of er zijn andere voordelen in het spel. Een bekend voorbeeld is de vrijgezel die tot de dood van zijn ouders in huis is blijven wonen, zonder het betalen van kost- en inwoning. De andere kinderen vinden dat er sprake is van materiële bevoordeling.

Het kan zijn dat de executeur testamentair de taken niet goed uitvoert, naar de mening van de erven. Bijvoorbeeld wanneer de boedel ver beneden de waarde te gelde wordt gemaakt.

De afwikkeling van de erfenis kan ook gewoon vastlopen omdat er niet voldoende voortvarend te werk wordt gegaan. Het is dan van belang de uitvoerder aan te sporen tot actie of een nieuwe executeur te doen benoemen (door de kantonrechter).

Hoe het ook zij, het overlijden van een familielid of een bekende grijpt altijd diep in het leven in. De afwikkeling van de erfenis vraagt tijd en aandacht, juist op een moment dat men daarvoor niet in de stemming is. Maar lang wachten kan verregaande financiële consequenties hebben en is dus ongewenst.

Un toenemende mate hebben mensen te maken met ouderdomsziekten als alzheimer of vasculaire dementie. Zij zijn dan niet meer in staat om over hun eigen vermogen te beslissen.

Het is een van de meest voorkomende conflicten binnen familieverband dat kinderen het niet eens zijn over de verzorgingstaken van hun ouder, de voortzetting van de bewoning van het eigen huis. en vaak ook leidt het beheer van de financiën tot grote vragen en verdenkingen van verduistering. Ouderen doen er goed aan tijdig in deze situatie te voorzien. Dat kan door het maken van een zogenaamd “levenstestament”. Eigenlijk is dat niet meer dan het geven van een volmacht aan (vertrouwens-) personen die met de financiële zaken en beslissingen aangaande wonen en gezondheid krijgen toegewezen.Stuur ons een bericht


Call Now Button+31 475 419 419