Goede afspraken zijn belangrijk

Echtscheiding


“Scheiden doet lijden”, is een Nederlands gezegde. Waarheid of niet, scheiden is nooit prettig. Het uit elkaar gaan van partners grijpt doorgaans diep in het leven van betrokkenen.

Sedert de oprichting van Mulders Advocaten hebben duizenden echtscheidingen de revue gepasseerd. Soms verloopt de scheiding in goed overleg, soms bevechten de partners zich tot het uiterste. (Sommige mensen spreken dan van een ‘vechtscheiding’, een woord dat in de beleving van Mulders Advocaten blijk geeft van weinig begrip voor de ellende die de partners dan ondergaan.).

Goede afspraken maken vóórafgaande aan het samengaan kan veel ellende voorkomen, zeker als het om materiële en financiële zaken gaat. Voor ondernemers is er altijd een extra hobbel te nemen, temeer wanneer de partners gemeenschappelijk eigenaar van het bedrijf zijn.

Van de advocaat worden in dat geval de nodige vaardigheden gevraagd. In veel zaken is een van de partners reeds vertrokken en wordt het bedrijf door de andere partner voortgezet. Hoe kan zo’n situatie onder controle gehouden worden? Wat gebeurt er met de financiën? Wie is verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken met financiers, opdrachtgever en klanten?

Soms is het bij echtscheiding ook van belang dat er beslag gelegd wordt op het gemeenschappelijke vermogen en de bezittingen, omdat een van de partners met een en ander ervandoor lijkt te gaan. Martiaal beslag is dan wellicht noodzaak.

In alle gevallen blijft het van belang ook de overige aspecten van de echtscheiding goed geregeld te zien: voogdij, zorg voor de kinderen, co-ouderschap, alimentatie, bijdrage in de kosten van de opvoeding van de kinderen, vakanties, vertrek naar het buitenland, ouderlijk gezag, gebruik van de woning etc. etc.Stuur ons een bericht


Call Now Button+31 475 419 419