Per 1 april 2013 geldt binnen de Rechtspraak een landelijk uniforme werkwijze Verdelen en Verrekenen voor de afhandeling van de vermogensrechtelijke kant bij of na een echtscheiding. Het gaat bijvoorbeeld om de verdeling of verrekening van bankrekening(en), een huis, de hypotheek, verzekeringspolissen en schulden. De nieuwe landelijk uniforme werkwijze moet leiden tot een efficiëntere procedure.

Wat verandert er?

In echtscheidingsprocedures worden het echtscheidingsverzoek en alle verzoeken die daar mee samenhangen (bijvoorbeeld alimentatie en het regelen van het gezag over- en de omgang met kinderen) inclusief het verzoek betreffende de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of verrekening van inkomen en vermogen, voortaan gelijktijdig tijdens de eerste zitting behandeld. Partijen hoeven in beginsel dus maar één keer naar de rechtbank.

Webformulier

Voor een meer gestructureerde informatieverschaffing door partijen aan elkaar en aan de rechter is een webformulier ontwikkeld. Dit formulier biedt een overzicht van de samenstelling en de waardering van het te verdelen vermogen van de voormalig echtelieden. Tevens biedt het inzicht in de vraag of sprake is van overeenstemming of een geschil tussen partijen.

Dagvaardingsprocedure

Vanaf 1 april zijn partijen of hun advocaten verplicht het webformulier in te dienen. Dat geldt ook voor partijen die er voor hebben gekozen de afhandeling van de vermogensrechtelijke kant van de echtscheiding achteraf via een dagvaardingsprocedure te regelen.