Crowdfunding is al zo oud als de beschaving. Het inzamelen van geld door middel van een collecte is een goed voorbeeld. Tegenwoordig biedt crowdfunding de moderne ondernemer een kans om, zonder bank of grote investeerder, de financiering voor zijn product rond te krijgen. Het is dus niet vreemd dat crowdfunding in opmars is nu de banken de hand op de knip houden.

 

Wat is crowdfunding?

 

Crowdfunding is het ophalen van een geldbedrag bij een grote groep investeerders. Iedere investeerder stapt voor een klein geldbedrag in waardoor het risico beperkt blijft. Zodra voldoende investeerders zich inschrijven gaat het project door.

Crowdfunding wordt tegenwoordig vaak via een (online) platform aangeboden. Een platform brengt ondernemers en investeerders bij elkaar. Inmiddels zijn er vele platformen beschikbaar waarop ondernemers in de dop hun project kunnen aanbieden.

In veel gevallen wordt ook een tegenprestatie geboden voor de investering. Dit kan bijvoorbeeld een beloning in natura zijn (een product), aandelen, of terugbetaling van de investering met rente. De tegenprestatie varieert vaak per platform. Als ondernemer is het dus verstandig om goed na te denken over welk platform U gebruikt en welke tegenprestatie U biedt.

Het juridische aspect van crowdfunding.

Er is op dit moment geen specifieke wetgeving op het gebied van crowdfunding. Toch is het verstandig om de juridische gevolgen van crowdfunding goed in kaart te brengen. Het verwerven van fondsen valt namelijk onder de Wet financieel toezicht (Wft) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben bevoegdheden om dit te reguleren. Zowel de investeerder als de ondernemer als het platform kunnen onder de Wft vallen.

Zo is het zonder vergunning bijvoorbeeld voor bedrijfsmatige investeerders niet toegestaan om financiering te verschaffen aan consumenten. Ook is het niet toegestaan om zomaar leningen te aan te trekken. Het aanbieden van effecten (aandelen) is ook alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden.

De AFM heeft onlangs een 10 stappenplan voor Crowdfunding gepubliceerd. Dit kan er op wijzen dat crowdfunding in de toekomst strenger in de gaten gehouden zal worden. Dit stappenplan kunt U hier vinden.

Tenslotte is het wel interessant om te kijken naar de rechtsvorm waarin de crowdfunding gegoten wordt. Zo kunt U bijvoorbeeld, met vergunning, besluiten om via crowdfunding aandelen uit te geven. Dit heeft echter tot gevolg dat de ondernemer een groot aantal aandeelhouders heeft waarmee hij constant moet onderhandelen. Een oplossing hiervoor is het oprichten van een coöperatie van investeerders. De coöperatie wordt vervolgens aandeelhouder voor het totale bedrag dat opgehaald is.

Zoals U kunt lezen kleven er nogal wat juridische consequenties aan de vorm en wijze van crowdfunding. Het loont zich dan ook om U zich hier op voorhand goed over te laten informeren. Het gaat immers over Uw nieuwe onderneming, Uw investering, of Uw platform.

Risico’s van crowdfunding

 

Onlangs hebben de AFM en DNB voor de risico’s die aan het investeren via crowdfunding verbonden zijn.

Een van de belangrijkste risico’s is dat partijen bij crowdfunding elkaar in onvoldoende mate kennen. Voor de ondernemer is het van belang dat de the toegezegde bedrag ook daadwerkelijk wordt betaald. Voor de investeerder is het van belang te weten dat men te maken heeft met een serieuze marktpartij die in staat is de geïnvesteerde bedragen uiteindelijk terug te betalen. (Meer info: BND Nieuwsbrief d.d. 02-05-2013)

Indien U meer informatie wilt over crowfunding en de juridische aspecten daarvan kunt U contact met ons opnemen via 0475-419-419 of stephan@mulders-advocaten.nl