Veelvoorkomende conflict-vorm

Burenrecht


Burenruzie is, na echtscheiding, zo ongeveer de meest voorkomende conflict-vorm. Dat valt op zichzelf wel te begrijpen. Hoe dichter men bij elkaar woont hoe groter de kans op onenigheid. De kans dat iemand in Nederland ruzie krijgt met een in Australië levende persoon, is gering.

De regels van het burenrecht gelden niet alleen voor eigenaren, maar ook voor huurders. Soms zal naast de huurder ook de eigenaar moeten worden aangesproken. Soms is de buurman de overheid. Daarvoor kunnen andere regels gelden.

De bepalingen met betrekking tot het burenrecht staan in het burgerlijk wetboek of de plaatselijke verordening. De regels zijn van regelend recht. Dat wil zeggen dat de buren samen andere afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld over een erfdienstbaarheid. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over de afstand van bomen en struiken tot de erfgrens of het recht van overpad. Soms moet dat dan wel even bij de notaris worden vastgelegd. (Let op: plaatselijke regelgeving kan zich tegen die afspraken verzetten, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen).

Belangrijk zijn de bepalingen die de grensbepaling regelen. Wanneer het de wens is een duidelijke grensbepaling te hebben dan móeten de buren daaraan meewerken dat een scheidsmuur van maximaal twee meter kan worden gebouwd (uitzondering plaatselijke verordening). Beide eigenaars dragen de helft van de kosten. De scheidsmuur wordt dan mandelig. Mandeligheid wil zeggen dat beide buren eigenaar zijn van de muur.

Veel regels hebben betrekking op hinder en geluidsoverlast. Deze vorm van hinder staat torenhoog op de eerste plaats bij geschillen tussen buren.

Het schenden van de privacy staat met stip op nummer twee. Drones en camera’s worden in toenemende mate gebruikt, als speeltje maar ook als bewakingscamera. Die camera’s zijn wel handig. Denk aan de deurbel. Men kan eenvoudig op afstand zien wie aan de deur staat. Maar dat kan ook leiden tot ‘bijvangst’. De buurman die op datzelfde moment zijn hond uitlaat wordt ook maar even op de film gezet.

Denk bij burenrecht ook aan overstekende balkons, grensoverschrijdende bouwwerken, dreigende instorting, wateroverlast, noodweg, stankoverlast, overlast van die-ren en ga zo maar door.

Burenruzie gaat vaak zo ver dat deze alleen beëindigd wordt wanneer één van de buren verhuist of komt te overlijden. In dat geval is het conflict veel te hoog opgelopen. Het is van het grootste belang tijdig advies in te winnen. Vaak kan met praten, overleg en mediation-achtige methoden het uit de hand lopen van een conflict worden voorkomen.

Mulders Advocaten beschikt over ruime ervaring op het gebied van deze mediation technieken.Stuur ons een bericht


Call Now Button+31 475 419 419