Het instellen van een plaatselijk blowverbod door een gemeente is verboden. Zo heeft de Raad van State onlangs bepaald.

De Raad van State is van mening dat het in strijd is met de Opiumwet om ook nog een plaatselijk verbod in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op te nemen. Het is nu eenmaal niet mogelijk op plaatselijk niveau strafbaar te stellen wat al landelijk bij wet is geregeld.

Het is daarom waarschijnlijk dat de op grond van de gemeentelijke verordeningen opgelegde boetes vanwege overtreding van het blowverbod ten onrechte zijn opgelegd.

Mulders-Advocaten wil het voortouw nemen in het terugvorderen van die boetes. Mocht u een dergelijke boete hebben ontvangen en deze willen terugvorderen, neem dan contact op met strafrechtspecialist Jacques Guzik van Mulders-Advocaten.