Wat in de gewone wereld niet mag is op internet ook verboden. Internet is een algemeen toegankelijk en open medium. De gebruikers dienen zich echter bewust te zijn, dat deze vrijheid om zich te uiten, geen vrijbrief is om ongestraft misbruik te kunnen maken van deze vrijheid. Op het internet bent U, net zoals in de echte wereld, aansprakelijk voor Uw acties. Zo kunnen negatieve uitspraken worden gezien als belediging, smaad of laster. U doet er dus goed aan voorzichtig te zijn op het Internet!

Belediging, smaad of laster.
Een belediging is een algemene negatieve uitspraak over een persoon of organisatie. Smaad wordt gezien als een bewering welke specifiek de eer of goede naam van een persoon aantast. Indien de auteur weet dat een uitspraak niet waar is dan is dat lasterlijk. Bijvoorbeeld: “alle Duitsers zijn dronkenlappen” is beledigend maar “Jan is een dronkenlap” is smadelijk en kan zelfs lasterlijk zijn indien Jan niet drinkt

Dit is geen smaad, het is de waarheid.
De waarheid spreken is niet altijd een excuus voor smaad. Een uitspraak die de eer en goede naam van iemand aantast moet namelijk een algemeen belang dienen. Alleen in dat geval is een uitspraak geoorloofd. Bijvoorbeeld de ware uitspraak: “Jan is een dronkenlap” dient geen algemeen belang, mensen ondervinden namelijk geen hinder van het feit dat Jan drinkt. Dit verandert indien Jan bijvoorbeeld voorzitter van de anonieme alcoholisten is, in dat geval heeft Jan een voorbeeldfunctie. Het algemeen belang is erbij gediend te weten dat Jan regelmatig drinkt.

Wel beoordeelt de Rechter vaak als eerste of een smadelijke bewering is gedaan op basis van voldoende feiten. Een bewering die niet waar is kan het algemeen belang namelijk niet dienen. Hoe groter het waarheidsgehalte hoe groter de kans dat de uiting geoorloofd is.

Optreden tegen belediging, laster en smaad.
Belediging, laster en smaad zijn misdrijven. Indien U slachtoffer bent van een mogelijk smadelijke opmerking op het internet kunt U dus aangifte doen bij de politie. Zij zullen onderzoek doen en vervolgens de dader vervolgen.

Steeds vaker wordt de dader echter civielrechtelijk aangepakt. Het doen van dergelijke uitspraken kan namelijk onrechtmatig zijn. Tijdens een Kort Geding kan daarom worden gevorderd de onrechtmatige toestand te doen beëindigen. De dader dient er dan voor te zorgen dat de onrechtmatige uiting van het internet wordt gehaald. Dit op straffe van een dwangsom. De verliezer van het Kort Geding moet daarnaast de proceskosten vergoeden. Een Kort Geding is dus een effectief middel om onrechtmatig internetgebruik af te straffen.

Casus
Een voormalig medewerker van een opleidingsinstituut beschuldigde the Royal Bank of Scotland (RBS) op, onder andere, Twitter van een miljoenenfraude met de zogenoemde ComfortCard.

De Voorzieningenrechter heeft het volgende overwogen: Een bankinstelling is sterk afhankelijk van een goede (integere) reputatie. De te verwachten gevolgen van de verdachtmaking kunnen daarom ernstig zijn. Indien de beschuldiging echter op waarheid berust, is het algemeen belang sterk betrokken. De juistheid van de beschuldiging speelt hierin dus een belangrijke rol.

De gedaagde gaf bij zitting aan dat hij slechts de misstanden bij RBS aan de kaak wilde stellen. Hij bleek echter geen enkel bewijs te kunnen leveren van deze misstanden.

De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld, nu de juistheid van zijn beschuldigingen niet aannemelijk is gevonden. Gedaagde werd dan ook veroordeeld om iedere publicatie van het internet te verwijderen Daarnaast moest gedaagde Google te verzoeken de gewraakte publicaties uit haar zoekresultaten en cache te verwijderen en verwijderd te houden, zodat deze niet meer vindbaar zijn. (Rechtbank ’s-Gravenhage, 26-09-2012, LJN BX8427)

Heeft U vragen over uitingen, opmerkingen en beledigingen op het internet. Neem dan contact op met stephan@mulders-advocaten.nl