Schat aan praktijkervaring

mr. A.F.J.M. Mulders

fons@mulders-advocaten.nl

Mijn kracht zit in veelzijdigheid. Van alle markten thuis, ervaring op velerlei gebied. De wereld leren kennen als ondernemer, naast mijn studie en praktijk. Altijd meedenkend met de ondernemer/cliënt, gevraagd én ongevraagd. Voor mij is het noodzakelijk dat er een "klik" is tussen degenen voor wie ik werk en mijzelf. Mijn fascinatie voor succes en het schaakspel zorgt voor optimale winstkansen.

Er zijn maar weinig advocaten in Nederland met ondernemingservaring ervaring in zoveel vakgebieden. Buiten de advocatuur als ondernemer aan de slag gegaan en het ondernemers vak "op straat geleerd". Dat garandeert een praktische ondernemende aanpak. De onderneming van de cliënt staat centraal in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Voor alle zaken geldt een duidelijke inschatting vooraf over kansen en kosten, Samen met cliënten de strategie bepalen. Eerst een plan van aanpak maken, waar nodig gefaseerd. Eerst weten wat een cliënt wil en waar deze voor staat. Dan pas werken. Door de juiste vragen te stellen, komen we samen tot de juiste antwoorden. Daardoor komen oplossingen binnen handbereik. Mijn vaste uitspraak: "Iedereen kan stenen eten, als je die maar eerst verpulverd hebt".

Mulders Advocaten is een samenwerking tussen twee verschillende rechtspersonen, die ieder voor eigen rekening en risico opereren. Indien mr. J.A. Wagenaar optreedt als advocaat wordt een overeenkomst aangegaan met Mr. J.A. Wagernaar B.V. (KvK 13026661). Indien één van de andere advocaten optreedt wordt een overeenkomst aangegaan met Rechtraad Echt B.V. (KvK:09131664). Door beide rechtspersonen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens wanneer de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Algemene voorwaarden zij van toepassing op alle met Rechtraad Echt B.V. en/of Mr. J.A. Wagenaar B.V. gesloten overeenkomsten en worden op aanvraag toegestuurd of zijn te downloaden via deze link.


Ervaren met faillissement

mr. Hans Wagenaar

hans@mulders-advocaten.nl

Ervaren, recht door zee en denkend in oplossingen. Het zwaartepunt in zijn praktijk ligt op het insolventierecht in brede zin. Dat omvat niet alleen optreden als curator in faillissementen, doch mede de advisering ter voorkoming van een faillissement. Ook bestuurders die “in de schijnwerper van de curator” staan, doen geregeld op Hans een beroep. Bijzonder aandachtsgebied is bij Hans, tevens lid van Insolad, de bestrijding van faillissementsfraude. Met name op dat gebied is nog veel te winnen.

Hans is al meer dan 35 jaar werkzaam in de advocatuur. Rode draad in zijn insolventierechtpraktijk is denken in oplossingen. Dat omvat niet alleen optreden als curator in faillissementen, doch ook de advisering ter voorkoming van een faillissement. Ook bestuurders die “van mening verschillen met de curator”, doen geregeld op Hans een beroep.

Mulders Advocaten is een samenwerking tussen twee verschillende rechtspersonen, die ieder voor eigen rekening en risico opereren. Indien mr. J.A. Wagenaar optreedt als advocaat wordt een overeenkomst aangegaan met Mr. J.A. Wagernaar B.V. (KvK 13026661). Indien één van de andere advocaten optreedt wordt een overeenkomst aangegaan met Rechtraad Echt B.V. (KvK:09131664). Door beide rechtspersonen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens wanneer de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Algemene voorwaarden zij van toepassing op alle met Rechtraad Echt B.V. en/of Mr. J.A. Wagenaar B.V. gesloten overeenkomsten en worden op aanvraag toegestuurd of zijn te downloaden via deze link.


parallax background

Benieuwd of wij u kunnen helpen?
Neem contact met ons op!

Call Now Button+31 475 419 419